Hitelügyintézés

 • egyéni igények szerinti lízingkonstrukciók
 • önerő akár 20%-tól 80%-ig
 • futamidő 12-tól 84 hónapig
 • szinte bármilyen autóra köthető ügyletek
 • kizárólag forintalapú finanszírozás
 • minden adminisztráció egy helyen
 • ingyenes lízingelbírálás
 • ügyintézés akár 1 napon belül
 • lízingügyletek hétfőtől – Péntekig 9-17 óráig
 • KGFB és CASCO biztosítások széles választéka

Horilla Miklós

06 20 341-1679

A finanszírozás feltételei

Megfinanszírozható járművek: Használt gépjármű (személygépkocsi, 3,5 tonnáig kishaszon gépjármű, motorkerékpár).

A használt gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:
A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor személygépjármű esetén, zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 16 év, kishaszon gépjármű esetén, zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 14 év lehet.

A futamidő végén a gépjármű kora nem lépheti túl személygépjármű esetén, zártvégű pénzügyi lízingnél a 18 évet, kishaszon gépjármű esetén, zártvégű pénzügyi lízingnél a 15 évet.

Ki lehet az ügyfelünk?

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.
  Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

Kik milyen finanszírozási konstrukciót választhatnak?

 • Természetes személyek: zárt végű pénzügyi lízing
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing.

Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

 • Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciót kizárólag jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások vehetik igénybe.
 • Pénzügyi lízing esetén a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
 • Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában lesz az eszköz, azonban a futamidő végén a lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat:
  o maradvány értéken megvásárolja, és így a tulajdonába kerül az eszköz,
  o megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően tulajdonjogot szerezhet, visszaadja a Banknak lízingelt eszközt.

Finanszírozás devizaneme:

 • Forint

Biztosítási feltételek:

Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a, 30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.

Beépített cascos konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel,

Casco-mentes konstrukció: az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén, saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

 • A futamidő természetes személyek esetén a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet, míg jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) esetén a maximális futamidő 96 hónap is lehet.

Milyen önerő szükséges a gépjármű megvásárlásához?

 • Gépjárművét akár már 20% önerő fizetése mellett megvásárolhatja.
Back to top